Kjære oppdretter.
Vi er veldig glad for at vi nå har fått en ny og flott hjemmeside med mange nye funksjoner, og i forbindelse med dette vil ikke «Mine sider» lenger være tilgjengelig.
Hjemmesiden er fortsatt under arbeid og vil fremover oppdateres med tanke på innhold og informasjon.

Bestilling av valpe-og kattungepakker til PRO-medlemmer
Gå inn på vår hjemmeside https://www.royalcanin.com/no. Deretter klikker du på «Meny» øverst på venstre side.
Klikk deretter på «Kontakt oss» og gå nederst på siden. Der finner du et skjema du kan bruke til bestillingen.

Du kan også finne direktelink til skjemaet ved å trykke her. Vi anbefaler at du bestiller valpe-og kattungepakker så tidlig som mulig, helst 4
uker før levering. Det er kun mulig å bestille valpe-og kattungepakker om du er melderm i Royal Canin Breeder club og ditt medlemsnummer i må fylles ut
i skjemaet. Om du er usikker på ditt medlemsnummer, kan du kontakte oss på breederclub.nor@royalcanin.com

Vi skal oppgradere systemet vårt, så kortet du har mottatt for 2019 vil være gyldig inntill videre. Det er derfor ikke nødvendig å bestille nytt medlemskort for 2020.
Har du spørsmål knyttet til dette eller har du andre henvendelser kan du alltid få hjelp ved å kontakte oss på mail ved å bruke denne e-post adressen: breederclub.nor@royalcanin.com.

Royal Canin Vennligst vent.